mot

Le mot d’André Nisslé

S’Frànsesch-Elsassischa Schtroosadafala esch a-n-àhsahnliga Unternammung, äntworfa vu Litt wu noch drà glàuiwa dàss unsra Schproch noch fer a pààr Johrzenta känntigt ewerlaawa.As senn emmer meh Schtädt un Därfla wu sech àschliassa àn dara Sàch.
Wurum müas dänn emmer so-n-a Kràwal gmàcht wara, um äbbis wu nur kàt güat seh fer’s’Elsassischa un fer’s Elsàss. S’esch nur ains schààd dàss üsser da Elsasserteàther un da Bangala niemends nix màcht zum da züaschtand z’verbässra. Wänn ma ergend en äbrem sait, schpeziäl en ma Elsasser, dàss d’Lààg kritisch esch hecht ma nur emmer ‚“s’ech hàlt schààd“ un nix ànderchts. Käntigt man net a bezzi en da Regiona vum Lànd geh lüaga wia seh’s màcha dàss erna Schproch kàt witterscht laawa ?
Wàss d’Schribàrt àbelàngt vu dana Tafala, dia werft o Schtàuib uff, vurum ? Will a jeder maint ar schribt àm rechtigschta, un dia wu nit maina schriwa wia sa känna.. sÀltsüdliganederàlamànischa fend ech, esch gànz güat àgebrocht.
Màcha m’r noch à klainer umwag, dänn dàss gebt oi unsra Schproch à un em herschta Gràd. Reeda m’r a bettzi vu d’r „Zweischprachikeit“…vurum müas ma emmer Mehlhüserditsch odder Elsasserditsch sààga kännt ma net amol wacksla fer Mehlhüseràlamànisch odder Elsasseràlamànisch ? D’Schwytzer sààga dänn o „la suisse alémanique“. Met dam känntigt ma en dana samtliga „Zweischprachikeit’s vertaidiger o bibrenga dàss s’Ditscha net unsra Regionàlschproch esch àwer dia vu unsra liawa nochber.Bis hett wohna mer emmer noch en ma „Département“ un net em a „Land“.
Schlussandlig mächtigt i noch a làng laawa wenscha en dana Mehlhüserschtroosatafala-n-umschriwer !

Dictionnaire disponible sur le site de l’association

Laisser un commentaire