• Tir (rue du) / Schetza Gàss

  Rue

 • Comète (passage de la) / Komeet Gassla

  Rue

 • Vert (passage) / Griangangla

  Rue

 • Verdure (rue de la) / Klei Griangassla

  Rue

 • Schaeffer (rue Gustave) / Gross Grianwag

  Rue

 • Rossignols (passage des) / Nàchtigàll Gangla

  Rue

 • Orme (passage de l’)/ Ulma Gangla

  Rue

 • Lis (rue des) / Lìlia Gangla

  Rue

 • Lauriers (passage des) / Lorbeera Gangla

  Rue

 • Faisans (rue des) / Fàsàna Gangla

  Rue